Strona główna
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności strona główna
wtorek, 29 listopada 2022 r.
imieniny obchodzą: Błażej, Margerita

Ciekawostki

Poprzez wysoki poziom oferowanych przez nas usług spełniamy oczekiwania naszych klientów.

Inne ciekawostki

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania
prosimy wypełnić formularz
kontaktowy

Formularz kontaktowy

Dodatek mieszkaniowy

Strona główna » Oferta » Dodatek mieszkaniowy

wielkość tekstu:A | A | A

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.
1. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:
a) tytuł prawny do lokalu
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom     samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym). 
b) Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1540,79 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1100,56 zł, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

 Uwaga:Od dnia 1.03.2015 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 880,45 zł .

Dochód jest wyliczany z 3 ostatnich miesięcy przypadających przed złożeniem wniosku.
 
W przypadku dodatku mieszkaniowego za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu:

·      kosztów ich uzyskania oraz

·      po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz

·      składek na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

To oznacza, że np. składka na ubezpieczenie zdrowotne i podatek są wliczane do dochodu.
Do dochodów nie wlicza się:

·      świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

·      dodatków dla sierot zupełnych,

·      jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

·      dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

·      pomocy w zakresie dożywiania,

·      zasiłków pielęgnacyjnych i dodatków pielęgnacyjnych,

·      zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

·      jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

·      dodatku mieszkaniowego,

·      dodatku energetycznego.

c)  Kryterium to odnosi się do powierzchni lokalu w zależności od ilości zamieszkujących osób. Przepisy określają tzw. normatywną powierzchnię mieszkania, ale dopuszczają też możliwość przekroczenia tej powierzchni, ale nie więcej niż o:

·      30%, albo

·      50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni całego lokalu nie przekracza 60% (to oznacza stosunkowo bardzo duże przedpokoje, czy łazienkę).

Poniższa tabela pokazuje kryteria powierzchniowe wraz z dopuszczalnymi przekroczeniami:

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Normatywna powierzchnia mieszkania

Zwiększona powierzchnia nie przekraczająca 30% powierzchni normatywnej

Zwiększona powierzchnia nie przekraczająca 50% powierzchni normatywnej (gdy udział powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni użytkowej lokalu)

35 m2

45,50 m2

52,50 m2

2

40 m2

52 m2

60 m2

3

45 m2

58,50 m2

67,50 m2

4

55 m2

71,50 m2

82,50 m2

5

65 m2

84,50 m2

97,50 m2

6

70 m2

91 m2

105 m2

Na każdą następną osobę dopuszczalna powierzchnia zwiększa się o 5 metrów kwadratowych.

Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna dopuszczalna powierzchnia zwiększa się o 15 metrów kwadratowych, pod warunkiem, że osoba ta w orzeczeniu o niepełnosprawności ma zapis o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Strona główna Drukuj dokument

Fundusz europejski

Informacja o projekcie „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice

Galeria

ilość zdjęć : 5

  • Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
  • Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
Otwórz Galerię

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice
e-mail: gops@gopswlodowice.pl

Strona powstała w ramach projektu systemowego „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Włodowice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.