Strona główna
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności strona główna
wtorek, 9 sierpnia 2022 r.
imieniny obchodzą: Klara, Roman

Ciekawostki

Poprzez wysoki poziom oferowanych przez nas usług spełniamy oczekiwania naszych klientów.

Inne ciekawostki

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania
prosimy wypełnić formularz
kontaktowy

Formularz kontaktowy

Karta Dużej Rodziny

Strona główna » Oferta » Karta Dużej Rodziny

wielkość tekstu:A | A | A

KDR 

Uprawnione do otrzymania Karty są rodziny wielodzietne.


Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki.
Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.
Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
a) szkole- do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty Dużej Rodziny, w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku rodzica -dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzić nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma zostać umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, wskazującego rodzinę, w której dziecko zostało umieszczone;
7) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka) – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 

Kartę wydawać będą wójt  na wniosek zainteresowanych. Składając wniosek o wydanie Karty, trzeba będzie okazać dokumenty potwierdzające stanowienie rodziny wielodzietnej.

 WIĘCEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

Strona główna Drukuj dokument

Fundusz europejski

Informacja o projekcie „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice

Galeria

ilość zdjęć : 5

  • Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
  • Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
Otwórz Galerię

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice
e-mail: gops@gopswlodowice.pl

Strona powstała w ramach projektu systemowego „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Włodowice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.