Strona główna
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności strona główna
niedziela, 26 maja 2024 r.
imieniny obchodzą: Ewelina, Jan

Ciekawostki

Jeśli potrzebujesz pomocy lub pragniesz oferować swoją pomoc innym - przyjdź do Gminnego ...

Inne ciekawostki

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania
prosimy wypełnić formularz
kontaktowy

Formularz kontaktowy

Projekt

Strona główna » Projekt

wielkość tekstu:A | A | A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Włodowice realizuje projekt systemowy pt.'' Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice''
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
PRIORYTET VII  promocja integracji społecznej
DZIAŁANIE 7.1  rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
PODDZIAŁANIE 7.1.1  rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 
Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka, zamieszkujących na terenie Gminy Włodowice.

 

Przewidywane działania

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

 • uczestnictwo w warsztatach terningu umiejętności społecznych
 • doradztwo
 • zdobycie kwalifikacji na szkoleniach zawodowych
 • wsparcie w postaci świadczeń

 

Cele projektu

Celem projektu jest:

 • zdobycie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych
 • podniesienie samooceny i motywacji do działania
 • zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy
 • podniesienie aktywności zawodowej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach
 • poprawa sytuacji życiowej i materialnej

 

Nabór uczestników do projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby zainteresowane uczestnictwem na spotkanie informacyjne dotyczace realizacji projektu systemowego "Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice", które odbędzie się dn. 16.05.2011 r. o godz. 10:00 w pomieszczeniu do pracy socjalnej tj. Włodowice ul. Krakowska 28 (budynek KZB).
Zapraszamy osoby bezrobotne, niepełnosprawne, mające problemy opiekuńczo-wychowawcze, kobiety i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej z terenu Gminy Włodowice.

 

Rekrutacja do Projektu

W dniach 17 - 18 czerwca 2011r. odbyły się  diagnozy  predyspozycji emocjonalnych i psychologicznych  dla 17 osób ( 14 kobiet i 3 mężczyzn) – uczestniczek i uczestników  projektu p.t. ”Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice”  współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego.
Zajęcia odbyły się na terenie gminy Włodowice  w Pomieszczeniu do Pracy Socjalnej we Włodowicach przy ul. Krakowskiej 28.
Kontakt z psychologiem pozwolił na określenie barier w rozwoju zawodowym oraz trudności natury psychologicznej. 
 

Spotkania z doradcą zawodowym w ramach Projektu

W dniach 21.06.2011 – 22.06.2011 i 24.06.2011 – 25.06.2011 odbyły  się  warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice”.
Warsztaty dotyczyły: indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego oraz opracowania planu rozwoju zawodowego dla uczestników i uczestniczek projektu.
Zajęcia indywidualne i grupowe  odbyły  się na terenie Gminy Włodowice, w  Pomieszczeniu do Pracy Socjalnej we Włodowicach przy ul. Krakowskiej 28.
Przeprowadzono  doradztwo zawodowe: indywidualne po 2 godz. dla 13 uczestników i grupowe – 3 godz. dla 13 uczestników. 
Zakres tematyczny indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego przedstawiał m.in.: badanie oczekiwań oraz potrzeb szkoleniowych pod kątem zdobywania umiejętności, podnoszenia kwalifikacji zawodowych; ustalenie preferencji dotyczących rodzaju i charakteru poszukiwanej pracy,  wskazanie kursów i szkoleń uzupełniających kompetencje zawodowe i osobiste,  wskazanie możliwych kierunków rozwoju kariery zawodowej.
 

Pora na trening

Od 1 lipca 2011r., rozpoczęły się zajęcia z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych realizowanego w ramach projektu "Nowe umiejetności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice", Zadanie 5 Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Na trening kompetencji i umiejetności społecznych przeznaczone jest 60 godzin, z którego skorzysta 15 uczestników projektu (12 kobiet i 3 mężczyzn). 
Zajęcia odbywają się w pomieszczeniu do pracy socjalnej we Włodowicach przy ul. Krakowskiej 28.
Głównym celem treningu będzie m.in. nabycie przez uczestników projektu umiejetności skutecznego komunikowania werbalnego i niewerbalnego, przekonywanie do swoich argumentów, przełamywanie barier w komunikacji. 
 

Wkrótce zaczynamy psychoteriapię grupową

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej we Wlodowicach rozpocznie od 12.08.2011r., realizację zajęć z zakresu psychoterapii grupowej w ramach projektu "Nowe umiejetności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice", Zadanie 5 Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Zajęcia będą skierowane dla 9 kobiet, które są uczestnikami projektu, w wieku aktywnosci zawodowej oraz są zagrożone wykluczeniem społecznym.
Zajęcia będą trwac 63 godz. i odbedą się w pomieszczeniu do pracy socjalnej we Wlodowicach przy ul. Krakowskiej 28.
Przeprowadzenie zajęć ma na celu przywrócenie równowagi zdrowia psychicznego uczestniczek projektu, zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa w grupie, uzyskanie stabilizacji emocjonalnej, pewnosci siebie, itp. 
 

Lepsza szansa

W ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzono kurs „Opiekunka osób starszych i dzieci”, który  trwał od 16.08.2011r. do 31.08.2011r.
Zajęcia teoretyczne zostały przeprowadzone w Ośrodku Kształcenia  Zawodowego w Żarkach. Uczestniczka projektu zapoznała się z zagadnieniami m.in. z podstaw psychologii, psychiatrii, higieny i pielęgnacji dzieci  oraz osób starszych, dietetyki  wraz z przygotowaniem posiłków.
Zajęcia  praktyczne odbyły się w Szpitalu Rejonowym w Myszkowie.
Kurs zakończył się egzaminem i wydaniem dokumentu poświadczającego nabycie kwalifikacj.
 

Nowa umiejętność 

W ramach aktywnej  integracji kończy się kurs z zakresu „Kucharz małej gastronomii w zakresie obsługi imprez okolicznościowych i kas fiskalnych" dla dwóch Uczestniczek projektu.
Kurs  rozpoczął  się 16.08.2011r.  a zakończy się  05.09.2011r.
Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia teoretyczne (np.: organizację usług gastronomii i cateringu, profesjonalną obsługę klienta, zasady marketingu, organizację imprez okolicznościowych, technologię produkcji kulinarnej, oprawę florystyczną imprez, obsługę kasy fiskalnej ) oraz zajęcia  praktyczne.
Zajęcia odbywają się w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Żarkach.

Na zakończenie kursu Uczestnicy otrzymają dokument potwierdzający ukończenie kursu.

 

Kolejny kurs zawodowy - Palacz C.O.

Od 6 września 2011r., rozpoczął  się kurs  - Palacz Centralnego Ogrzewania realizowany w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice” , Zadanie 5 – Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na kurs  przeznaczono 50 godzin, z którego skorzysta 2 Uczestników projektu.
Zajęcia  teoretyczne  odbywać się będą  w siedzibie Wojewódzkiego Uniwersytetu Robotniczego w Zawierciu, a zajęcia praktyczne w  kotłowniach na terenie  miasta.
Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami: techniki i eksploatacji kotłów wodnych, parowych, gazowych i aparaturą grzewczą, zasadami BHP,  itp.
Kurs zakończy  się egzaminem i wydaniem dokumentu poświadczającego nabycie kwalifikacji.

 

Dodatkowy atut - kurs fryzjer

W ramach realizacji  projektu pn” Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice”   współfinansowanego ze  środków Europejskiego  Funduszu Społecznego zakończył  się kurs fryzjerstwa.
Kurs  odbył się we wrześniu br.  i trwał 100 godzin. 
Zajęcia teoretyczne i praktyczna odbyły się  w Gabinecie Fryzjerskim w Zawierciu, i były prowadzone przez mistrzów Fryzjerstwa – Pana Damiana i Eugeniusza Izdebskiego, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę. 
Podczas zajęć kursanta zapoznała się m.in. z zabiegami pielęgnacyjnymi wraz z leczeniem, strzyżeniem damskim, męskim, koloryzacją  i rozjaśnianiem włosów, modelowaniem i układaniem włosów na różne okazje jak np.: ślubne czy wieczorowe.
Na zakończenie kursanta otrzymała  dokument potwierdzający ukończenia kursu.

 

Jesteśmy jak nowe

W listopadzie b.r. zakończyły się zajęcia z psychoterapii grupowej, które trwały od 12 sierpnia 2011r. Uczestnikami działań było 9 kobiet w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych  wykluczeniem  społecznym. Zajęcia  trwały 63 godziny i odbyły się w Pomieszczeniu do pracy socjalnej  we Włodowicach przy ul. Krakowskiej 28.
Zajęcia z  psychoterapii grupowej dały  Uczestnikom projektu  możliwość przyjrzenia się swoim odczuciom i zachowaniom w kontakcie z innymi ludźmi, pozwoliły  wymieniać się doświadczeniami oraz własnymi sposobami radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Ponadto psychoterapia grupowa jako jedna z form terapii dała możliwość odkrywania podobieństwa pomiędzy Uczestnikami, co zmniejsza poczucie osamotnienia, wyobcowania, umożliwia również otrzymywanie i udzielanie wsparcia oraz informacji zwrotnych, czyli tego jak jesteśmy odbierani przez członków grupy, a także daje szansę nawiązania satysfakcjonujących relacji. W efekcie uczestnicy uzyskali  nowe spojrzenie na siebie i swoje związki z ludźmi, mogąc zmienić sposób przeżywania czy doświadczania różnych sytuacji życiowych. 
Psychoterapia przyczyniła się do obniżenia poziomu bezradności i bierności, zwiększyła poziom kompetencji i umiejętności społecznych, zwiększyła poziom mobilności zawodowej, doprowadziła do ukształtowania postawy niezależności i zaradności. 
Zajęcia z psychoterapii zostały bardzo pozytywnie ocenione przez Uczestników projektu. 

 

Złota rączka

29  listopada  2011 r. rozpoczął  się kurs p.t. „Technolog wykończenia wnętrz” realizowany w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice” , Zadanie 5 – Aktywna integracja, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kurs będzie trwał 120 godzin  i jest przeznaczony dla 1 Uczestnika projektu,  który w przyszłości umiejętnie wykorzysta posiadaną wiedzę. Na zakończenie kursu Uczestnik otrzyma  dokument potwierdzający ukończenie kursu  i zdobyte kwalifikacje.

 

Nowa rola - kurs kosmetyczki

Koniec listopada i połowa grudnia 2011r. to okres teoretycznego i praktycznego kursu „Kosmetyczki" realizowanego w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice” , Zadanie 5 – Aktywna integracja, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kurs będzie trwał 60 godzin i przeznaczony jest dla 1 Uczestniczki projektu. Po zakończeniu kursu Uczestniczka uzyska zaświadczenie i szansę na znalezienie ciekawej pracy.

 

Nabór uczestników do projektu

Do 30.03.2012 r. trwa nabór uczestników do udziału w kolejnej edycji projektu systemowego „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Włodowice” w 2012 - 2013 roku.  

W ramach projektu przewidziano naukę umiejętności społecznych, porady doradców zawodowych i terapeutów, zdobycie kwalifikacji na szkoleniach zawodowych, wsparcie w postaci świadczeń.

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

 • w wieku 15 – 64 lat,
 • bezrobotne,
 • niepełnosprawne,
 • mieszkańcy terenu gminy Włodowice,
 • klienci OPS korzystający ze świadczeń, poradnictwa, pracy socjalnej.

Zainteresowanych udziałem zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Krakowska 26, pokój nr. 2 lub telefonicznie
34/315 30 49. 

Włodowice, dnia 12 stycznia 2012 r. 

 

Rekrutacja do Projektu

W dniach 07 - 08 lipca 2012r. odbyły się  diagnozy  predyspozycji emocjonalnych i psychologicznych  dla 14 osób ( 10 kobiet i 4 mężczyzn) – uczestniczek i uczestników  projektu p.t. ”Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego.
Zajęcia odbyły się na terenie gminy Włodowice  w Pomieszczeniu do Pracy Socjalnej we Włodowicach przy ul. Krakowskiej 28.
Diagnoza pozwoliła na określenie barier w rozwoju zawodowym oraz trudności natury psychologicznej, co umożliwi w dalszej części rekrutacji odpowiedni dobór form wsparcia dla uczestników projektu.Kurs zawodowy – Spawacz gazowo - elektryczny

Od 3 września 2012r., rozpoczął  się kurs  - Spawacz gazowo - elektryczny realizowany w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice” , Zadanie 3 – Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na kurs  przeznaczono ponad 250 godzin, z którego skorzysta 1 Uczestnik projektu.
Zajęcia  teoretyczne i praktyczne odbywać się będą  w siedzibie Centrum Szkolenia Zawodowego w Zawierciu.
Uczestnik po ukończeniu kursu oraz otrzymaniu pozytywnej opinii z egzaminu, otrzyma książkę spawacza i świadectwo egzaminu spawacza Instytutu Spawalnictwa potwierdzające nabycie specjalistycznych uprawnień zawodowych. Dokumenty te są powszechnie honorowane i umożliwią podjęcie pracy jako spawacz.
 

 

Spotkania z doradcą zawodowym w ramach Projektu

Dnia 05.09.2012 r., odbyły  się  warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice”.
Warsztaty dotyczyły: indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego oraz opracowania planu rozwoju zawodowego dla uczestników i uczestniczek projektu.
Zajęcia indywidualne i grupowe  odbyły  się na terenie Gminy Włodowice, w  Pomieszczeniu do Pracy Socjalnej we Włodowicach przy ul. Krakowskiej 28.
Przeprowadzono  doradztwo zawodowe: indywidualne po 2 godz. dla 3 uczestników i grupowe – 3 godz. dla 3 uczestników.
Zakres tematyczny indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego przedstawiał m.in.: badanie oczekiwań oraz potrzeb szkoleniowych pod kątem zdobywania umiejętności, podnoszenia kwalifikacji zawodowych; ustalenie preferencji dotyczących rodzaju i charakteru poszukiwanej pracy,  wskazanie kursów i szkoleń uzupełniających kompetencje zawodowe i osobiste,  wskazanie możliwych kierunków rozwoju kariery zawodowej.

 

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

W dniach 08.09.2012 i 10.09.2012 – 14.09.2012 odbyły  się zajęcia z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych realizowanego w ramach projektu "Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice", Zadanie 3 Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na trening kompetencji i umiejętności społecznych przeznaczone było 60 godzin, z którego skorzystało 12 uczestników projektu (8 kobiet i 4 mężczyzn).
Zajęcia odbywały się w pomieszczeniu do pracy socjalnej we Włodowicach przy ul. Krakowskiej 28.
Głównym celem treningu było m.in. nabycie przez uczestników projektu umiejętności skutecznego komunikowania werbalnego i niewerbalnego, przekonywanie do swoich argumentów, przełamywanie barier w komunikacji.

 

Kolejny kurs zawodowy – Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Od 15 września 2012r., rozpoczął  się kurs  - Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej realizowany w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice” , Zadanie 3 – Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kurs będzie trwał 80 godzin, z którego skorzystają 3 Uczestniczki projektu.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Cech Rzemieśliników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Zawierciu.

Uczestniczki zapoznają się z podstawami obsługi komputera, programu do fakturowania. Nabędą umiejętności obsługi kas fiskalnych i urządzeń sklepowych. Poznają nowoczesne techniki sprzedaży, przygotują się do pracy sprzedawcy – doradcy klienta w zakresie czynności informacyjnych, organizacyjno – technicznych, obliczeniowo – rachunkowych. Poznają sposoby współpracy z klientem w sytuacjach konfliktowych, sposoby radzenia sobie ze stresem i emocjami podczas obsługi klienta itp.

Kurs zakończy  się egzaminem i wydaniem dokumentu poświadczającego nabycie kwalifikacji.
 

 

Nowy pomysł na siebie – kurs Florystyka

W dniach 17.09.2012 – 21.09.2012 odbył się kurs  -  Florystyka realizowany w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice” , Zadanie 3 – Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kurs trwał 50 godzin, skorzystała z niego 1 Uczestniczka projektu.

Zajęcia odbywały się w GOK w Poraju.

Uczestniczka uzyskała wiedzę z zakresu florystyki podstawowej oraz  zapoznała się z różnymi technikami tworzenia kompozycji florystycznych (florystyka żałobna, ślubna), w tym bukietów.

Na zakończenie kursantka otrzymała  dokument potwierdzający ukończenia kursu.

 

Kurs zawodowy – Magazynier z obsługą wózka widłowego

Od 21 września 2012r., rozpoczął  się kurs  - Magazynier z obsługą wózka widłowego realizowany w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice” , Zadanie 3 – Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na kurs  przeznaczono ponad 100 godzin, z którego skorzysta 2 Uczestników projektu.

Zajęcia  teoretyczne odbywać się będą w siedzibie Wojewódzkiego Uniwersytetu Robotniczego O/Zawiercie, a zajęcia praktyczne odbywać się będą  w PW „SPA-MET” w Ogrodzieńcu.

Uczestnicy poznają charakterystykę zawodu pracy w magazynie – hurtowni, zapoznają się z zakresem obowiązków i czynności zawodowych, w tym zasad BHP w pracy magazyniera. Zdobędą praktykę w: zakresie wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych oraz nauki jazdy.

Kurs zakończy się egzaminem i wydaniem dokumentu poświadczającego nabycie kwalifikacji.
 

 

Wkrótce zaczynamy psychoterapię grupową

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej we Włodowicach rozpocznie od 28.09.2012r., realizację zajęć z zakresu psychoterapii grupowej w ramach projektu "Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice", Zadanie 3 Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zajęcia będą skierowane dla 9 uczestników projektu, w wieku aktywności zawodowej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zajęcia będą trwać 60 godz. i odbędą się w pomieszczeniu do pracy socjalnej we Włodowicach przy ul. Krakowskiej 28.

Przeprowadzenie zajęć ma na celu przywrócenie równowagi zdrowia psychicznego uczestników projektu, zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa w grupie, uzyskanie stabilizacji emocjonalnej, pewności siebie, itp.
 

 

Kurs zawodowy – Kosmetyczka ze stylizacją paznokci

W dniach 11.10.2012 – 30.10.2012 odbył się kurs  - Kosmetyczka ze stylizacją paznokci  realizowany w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice” , Zadanie 3 – Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kurs trwał 80 godzin, skorzystały z niego 3 Uczestniczki projektu.

Zajęcia odbywały się w Gabinecie Kosmetycznym w Zawierciu.

Uczestniczki uzyskały wiedzę z zakresu budowy i chorób paznokci, manicure, pedicure, przedłużania paznokci metodą akrylową i żelową, zdobienia paznokci. Uczestniczki poznały także budowę, funkcje, właściwości i rodzaje skóry oraz preparaty używane w kosmetyce i ich zastosowanie. Nabyły umiejętność stosowania zabiegów kosmetycznych twarzy i ciała.

Dzięki uczestnictwu w kursie beneficjentki zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności , co w znacznym stopniu zwiększy ich szanse na rynku pracy. Na zakończenie kursantki otrzymały dokumenty potwierdzające jego ukończenie.


Kurs zawodowy – Grafika komputerowa

W dniach 18.10.2012 – 08.11.2012 odbył się kurs – Grafika komputerowa – realizowany w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice” , Zadanie 3 – Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kurs trwał 80 godzin, skorzystał z niego 1 Uczestnik projektu.

Uczestnik zdobył umiejętność tworzenia profesjonalnych prezentacji multimedialnych oraz animacji pod kątem stron www. Poznał funkcje grafiki internetowej, bitmapowej.  Nauczył się również przygotowywać i opracowywać projekty graficzne.

Na zakończenie Uczestnik otrzymał  dokument potwierdzający ukończenia kursu.


Kurs zawodowy – Kucharz małej gastronomii w zakresie obsługi imprez okolicznościowych i kas fiskalnych

W ramach aktywnej  integracji kończy się kurs z zakresu „Kucharz małej gastronomii w zakresie obsługi imprez okolicznościowych i kas fiskalnych" dla dwóch Uczestniczek projektu.
Kurs  rozpoczął  się 22.11.2012 r.  a zakończy się  14.11.2012r.

Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia teoretyczne (np.: organizację usług gastronomii i cateringu, profesjonalną obsługę klienta, zasady marketingu, organizację imprez okolicznościowych, technologię produkcji kulinarnej, oprawę florystyczną imprez, obsługę kasy fiskalnej ) oraz zajęcia  praktyczne.

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Żarkach.

Na zakończenie kursu Uczestniczka otrzyma dokument potwierdzający ukończenie kursu.

 

Nabór uczestników do projektu

Do 28.02.2013 r. trwa nabór uczestników do udziału w kolejnej edycji projektu systemowego „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Włodowice” w 2012 - 2013 roku.

W ramach projektu przewidziano naukę umiejętności społecznych, porady doradców zawodowych i terapeutów, zdobycie kwalifikacji na szkoleniach zawodowych, wsparcie w postaci świadczeń.


Uczestnikami projektu mogą być osoby:

 • w wieku 15 – 64 lat,
 • bezrobotne,
 • niepełnosprawne,
 • mieszkańcy terenu gminy Włodowice,
 • klienci OPS korzystający ze świadczeń, poradnictwa, pracy socjalnej.

Zainteresowanych udziałem zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Krakowska 26, pokój nr. 2 lub telefonicznie 34/315 30 49. 

Włodowice 17.01.2013 r.
 

 

 

Rekrutacja do Projektu

W dniach 26 - 27 kwietnia 2013r. odbyły się  diagnozy  predyspozycji emocjonalnych i psychologicznych  dla 18 osób ( 16 kobiet i 2 mężczyzn) – uczestniczek i uczestników  projektu p.t. ”Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice”  współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego.
Zajęcia odbyły się na terenie gminy Włodowice  w Pomieszczeniu do Pracy Socjalnej we Włodowicach przy ul. Krakowskiej 28.
Kontakt z psychologiem pozwolił na określenie barier w rozwoju zawodowym oraz trudności natury psychologicznej.

 
 

Spotkania z doradcą zawodowym w ramach Projektu

W dniach 09.08.2013 r. - 10.08.2013 r., odbyły  się  warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice”.
Warsztaty dotyczyły: indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego oraz opracowania planu rozwoju zawodowego dla uczestników i uczestniczek projektu.
Zajęcia indywidualne i grupowe  odbyły  się na terenie Gminy Włodowice, w  Pomieszczeniu do Pracy Socjalnej we Włodowicach przy ul. Krakowskiej 28.
Przeprowadzono  doradztwo zawodowe: indywidualne po 2 godz. dla 4 uczestników i grupowe – 3 godz. dla 4 uczestników.
Zakres tematyczny indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego przedstawiał m.in.: badanie oczekiwań oraz potrzeb szkoleniowych pod kątem zdobywania umiejętności, podnoszenia kwalifikacji zawodowych; ustalenie preferencji dotyczących rodzaju i charakteru poszukiwanej pracy,  wskazanie kursów i szkoleń uzupełniających kompetencje zawodowe i osobiste,  wskazanie możliwych kierunków rozwoju kariery zawodowej.

 
 

Pora na trening

Od 22 lipca 2013r., rozpoczęły się zajęcia z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych realizowanego w ramach projektu "Nowe umiejetności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice", Zadanie 3 Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Na trening kompetencji i umiejetności społecznych przeznaczone jest 60 godzin, z którego skorzysta 16 uczestników projektu (15 kobiet i 1 mężczyza). 
Zajęcia odbywają się w pomieszczeniu do pracy socjalnej we Włodowicach przy ul. Krakowskiej 28.
Głównym celem treningu będzie m.in. nabycie przez uczestników projektu umiejetności skutecznego komunikowania werbalnego i niewerbalnego, przekonywanie do swoich argumentów, przełamywanie barier w komunikacji.
 
 

Wkrótce zaczynamy psychoteriapię grupową

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej we Wlodowicach rozpocznie od 16.08.2013r., realizację zajęć z zakresu psychoterapii grupowej w ramach projektu "Nowe umiejetności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice", Zadanie 3 Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Zajęcia będą skierowane dla 16 uczestników projektu (15 kobiet i 1 mężczyza), w wieku aktywnosci zawodowej oraz zagrożonycxh wykluczeniem społecznym.
Zajęcia będą trwac 60 godz. i odbedą się w pomieszczeniu do pracy socjalnej we Wlodowicach przy ul. Krakowskiej 28.
Przeprowadzenie zajęć ma na celu przywrócenie równowagi zdrowia psychicznego uczestniczek projektu, zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa w grupie, uzyskanie stabilizacji emocjonalnej, pewnosci siebie, itp.
 
 

Kurs zawodowy - Opiekunka osób starszych i dzieci

Dnia 02.09.2013 r.  rozpoczął się kurs – Opiekunka osób starszych i dzieci– realizowany w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice” , Zadanie 3 – Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs trwał 60 godzin, skorzystały z niego 2 Uczestniczki projektu. Zajęcia teoretyczne i praktyczne zostały przeprowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Poraju. Uczestniczki projektu zapoznały się z zagadnieniami z zakresu: problemy pielęgnacyjne osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i dzieci, komunikacja z człowiekiem chorym i starszym, problemy zdrowotne osób starszych, opieka nad umierajacym, zasady udzielania pierwszej pomocy, podstawy rehabilitacji, rozwój psychiczny, ruchowy, społeczny i emocjonalny dziecka, zabawa jej rola i znaczenie w rozwoju dziecka, kompetencje opiekuna dziecka. Na zakończenie kursu Uczestniczki otrzymały dokument poświadczający nabycie kwalifikacj.

Kurs zawodowy - Florystyka z obsługą kasy fiskalnej

W dniach 02.09.2013 – 13.09.2013 odbył się kurs  -  Florystyka z obsługą kasy fiskalnej realizowany w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice” , Zadanie 3 – Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs trwał 80 godzin, skorzystała z niego 1 Uczestniczka projektu. Zajęcia odbywały się w GOK w Poraju. Uczestniczka uzyskała wiedzę z zakresu florystyki podstawowej oraz  zapoznała się z różnymi technikami tworzenia kompozycji florystycznych (florystyka żałobna, ślubna), w tym bukietów. Uczestniczka projektu nabyły także umiejętność obsługi kasy fiskalnej. Na zakończenie kursantka otrzymała  dokument potwierdzający ukończenia kursu.

 

Kurs zawodowy - Obsługa kasy fiskalnej

W dniach 11.09.2013 – 13.09.2013 odbył się kurs  -  Obsługa kasy fiskalnej realizowany w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice” , Zadanie 3 – Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs trwał 30 godzin, skorzystały z niego 3 Uczestniczki projektu. Zajęcia odbywały się w GOK w Poraju. Uczestniczki projektu nabyły umiejętność obsługi kasy fiskalnej. Na zakończenie otrzymały dokument potwierdzający ukończenie kursu.

 

Kurs zawodowy - Księgowość komputerowa

W dniach 02.09.2013 r. - 19.09.2013 r.  odbył się kurs Księgowość komputerowa realizowany w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice” , Zadanie 3 – Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs trwał 110 godzin, skorzystała z niego 1 uczestniczka projektu, która uzyskała m. in. wiedzę z: komputerowego systemu finansowo - księgowego, wprowadzania bilansu otwarcia bądź obrotów rozpoczęcia, rodzai formularzy stosowanych w programie, dekretacji operacji gospodarczych, informacji gromadzonej w systemie, jego bezpieczeństwie i archiwizacji, podstawy prawa pracy i prawa podatkowego oraz obsługa programu "Płatnik". Na zakończenie kursantka otrzymała dokument potwierdzający ukończenie kursu.

 

Kurs zawodowy - Fryzjer

W dniach 02.09.2013 r. - 04.10.2013 r. odbył się kurs Fryzjer realizowany w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice” , Zadanie 3 – Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs trwał 120 godzin dla 3 Uczestniczek a 112 dla 1 Uczestniczki. Zajęcia teoretyczne i praktyczna odbyły się  w Gabinetach Fryzjerskich w Zawierciu.
Podczas zajęć kursantki zapoznały się m.in. z zabiegami pielęgnacyjnymi, strzyżeniem damskim, męskim, koloryzacją  i rozjaśnianiem włosów, modelowaniem i układaniem włosów na różne okazje jak np.: ślubne czy wieczorowe.
Na zakończenie kursantki otrzymały  dokument potwierdzający ukończenie kursu.

 

Nabór uczestników do projektu

 

Do 28.02.2014 r. trwa nabór uczestników do udziału w kolejnej edycji projektu systemowego „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej
w gminie Włodowice” w 2014 roku.  

W ramach projektu przewidziano naukę umiejętności społecznych, porady doradców zawodowych i terapeutów, zdobycie kwalifikacji na szkoleniach zawodowych, wsparcie w postaci świadczeń.


Uczestnikami projektu mogą być osoby:

 • w wieku 15 – 64 lat,
 •  bezrobotne,
 • niepełnosprawne,
 • mieszkańcy terenu gminy Włodowice,
 • klienci OPS korzystający ze świadczeń, poradnictwa, pracy socjalnej.


Zainteresowanych udziałem zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Krakowska 26, pokój nr 8 lub telefonicznie
34/315 30 49. 

Wlodowice 08.01.2014r.

 

 

Zapytanie ofertowe

 1.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem  zamówienia jest: Przeprowadzenie indywidualnych diagnoz psychologiczno-psychoterapeutycznych dla 11 osób w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 2. Opis przedmiotu zamówienia.
  Adresatami indywidualnych diagnoz predyspozycji psychologiczno-psychoterapeutycznych są osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zagrożone   wykluczeniem społecznym w celu podniesienia lub zdobycia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym i praktycznym. Usługa dotyczy przede wszystkim dokonania diagnozy w czasie indywidualnego
  spotkania z uczestnikiem oraz sporządzenie opisu wyników diagnozy. Liczba uczestników:11 osób. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji: list obecności uczestnika poświadczającego udział w diagnozie. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania telefonicznie lub na piśmie  Zamawiającego o nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika projektu na diagnozie.

 3. Termin realizacji zamówienia: do 30.04.2014 r.

 4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, która powinna zawierać:
  - nazwę oferenta,
  - adres oferenta,
  - NIP oferenta,
  - REGON oferenta,
  - nazwę przedmiotu zamówienia,
  - wartość przedmiotu zamówienia (przy robotach budowlanych na podstawie kosztorysu ofertowego) podaną z uwzględnieniem:
  cena netto - ...zł
  podatek VAT (stawka VAT) - ... %
  cena brutto - ... zł
  (słownie złotych...........)
  - termin realizacji zamówienia do 30.04.2014 r.,
  - inne wymagane dokumenty: zaświadczenie z aktualnym wpisem instytucji szkoleniowej na 2014 rok,
  - podpis wykonawcy.

 5. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.

 6. Ofertę należy złożyć:
  - pocztą/osobiście  na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach , ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice,
  -
  faxem na nr: 34 315  61 66,
  - pocztą elektroniczną na e-mail:
  gops@wlodowice.pl, pomocwl@interia.pl .

 7. Ofertę należy złożyć w terminie do 25.03.2014r. , godz. 15:00.

 8.  Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Justyna Pająk.

 

 Włodowice 10.03.2014 r. Kierownik GOPS Barbara Okraska

 

Rekrutacja do projektu

W dniu 28.03.2014r. odbyła się diagnoza psychologiczno – psychoterapeutyczna dla 11 osób (tj. 5 kobiet i 6 mężczyzn) wstępnie zakwalifikowanych do projektu p.t. ”Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice”  współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego.
Zajęcia odbyły się na terenie gminy Włodowice  w pomieszczeniu do Pracy Socjalnej we Włodowicach przy ul. Krakowskiej 28.
Kontakt z psychologiem pozwolił na określenie barier w rozwoju zawodowym oraz trudności natury psychologicznej. Po przeprowadzonej diagnozie ostatecznie do projektu zakwalifikowano 9 uczestników (4 kobiety i 5 mężczyzn).

 
 

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

28 czerwca 2014r., rozpoczęły się zajęcia z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych realizowanego w ramach projektu "Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice", Zadanie 3 Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Na trening kompetencji i umiejętności społecznych przeznaczone jest 50 godzin.

Zajęcia odbywają się w pomieszczeniu do pracy socjalnej we Włodowicach przy ul. Krakowskiej 28.
Głównym celem treningu jest - rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w przeciwstawianiu się sytuacji bezradności i wykluczeniu społecznemu. Cele szczegółowe to m.in. nabycie większej pewności siebie i wiary we własne możliwości, budowanie poczucia własnej wartości, nauczenie się podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej, budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz motywacji do podejmowania nowych zadań, zdobywanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji oraz skutecznego realizowania zadań.

 

Psychoterapia grupowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach od 22 sierpnia 2014r., rozpocznie realizację zajęć z zakresu psychoterapii grupowej w ramach projektu "Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice", Zadanie 3 Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Zajęcia są skierowane do 9 uczestników projektu (4 kobiet i 5 mężczyzn), w wieku aktywności zawodowej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zajęcia będą trwać 60 godz. w cyklu comiesięcznych spotkań i odbędą się w pomieszczeniu do pracy socjalnej we Włodowicach przy ul. Krakowskiej 28.
Terapia grupowa daje możliwość odkrywania podobieństwa pomiędzy uczestnikami, co zmniejsza poczucie osamotnienia, wyobcowania, umożliwia otrzymywanie i udzielanie wsparcia oraz informacji zwrotnych, czyli tego jak jesteśmy odbierani przez członków grupy. W efekcie uczestnicy uzyskują nowe spojrzenie na siebie i swoje związki z ludźmi.

 

Kurs zawodowy - kucharz małej gastronomii w zakresie obsługi imprez okolicznościowych i kas fiskalnych

Od 30.06.2014 do 30.07.2014 odbył się kursKucharz małej gastronomii w zakresie obsługi imprez okolicznościowych i kas fiskalnych” – realizowany w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice” , Zadanie 3 – Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W kursie wzięły udział 3 uczestniczki projektu. Zajęcia prowadzone były w Budynku Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Żarkach przy ul. Sosnowej 2. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne w łącznej liczbie 178 godzin. Uczestniczki kursu na początek zapoznały się z obowiązującymi przepisami BHP oraz poznały praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP. W czasie kursu zapoznały się z organizacją gastronomii w Polsce i organizacją usług cateringowych oraz poznały technologię produkcji kulinarnej oraz zasady kalkulacji gastronomicznej. Uczestniczki podczas trwania kursu przeszły także szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi klienta a także kelnerskiej obsługi klienta oraz aranżacji i zasady nakrywania stołów. Zajęcia teoretyczne były poparte jakże urozmaiconymi zajęciami praktycznymi. W czasie zajęć uczestniczki poznały zasady marketingu oraz nabyły umiejętność obsługi kas fiskalnych. Na zakończenie otrzymały dokumenty potwierdzające ukończenie kursu gastronomicznego oraz kursu obsługi kas fiskalnych.

 

Kurs zawodowy docieplenia budynków i wykonywanie elewacji

Od 30.06.2014 do 18.07.2014 odbył się kursDocieplenie budynków i wykonywanie elewacji” – realizowany w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice” , Zadanie 3 – Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W kursie wziął udział 1 uczestnik projektu. Zajęcia prowadzone były w Budynku Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Żarkach przy ul. Sosnowej 2. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne w łącznej liczbie 120 godzin. Kurs obejmował takie tematy jak: technologia robót, materiałoznawstwo i ocieplanie budynków oraz zasady BHP. W czasie zajęć uczestnik otrzymał fachową wiedzę i nabył praktyczne umiejętności wykonywania zawodu. Na zakończenie kursu otrzymał dokumenty potwierdzające ukończenie kursu.

 

Kurs zawodowy florystyka z obsługą kasy fiskalnej

Od 11.09.2014 do 19.09.2014 odbył się kurs „Florystyka z obsługa kasy fiskalnej” – realizowany w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice”, Zadanie 3 – Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W kursie wzięła udział 1 uczestniczka projektu. Zajęcia z florystyki prowadzone były w kwiaciarni na ul. Wierzbowej 28 w Zawierciu, natomiast kurs obsługi kasy fiskalnej odbył się w budynku firmy DHJ Software Sp. z o.o. przy ul. Huldczyńskiego 16a. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne w łącznej liczbie 60 godzin. Kurs florystyki obejmował łącznie 51 godzin oraz takie tematy jak: zasady projektowania i wykonywania kompozycji roślinnych we wnętrzach i ogrodzie, projektowanie wiązanek okolicznościowych, florystyka ślubna i żałobna oraz dekoracje okolicznościowe i świąteczne. Natomiast nauka obsługi kasy fiskalnej obejmowała 9 godzin szkolenia. W czasie zajęć uczestniczka otrzymała fachową wiedzę i nabyła praktyczne umiejętności wykonywania zawodu. Na zakończenie kursu otrzymała dokumenty potwierdzające ukończenie kursu.

 

 

Kurs zawodowy spawacz gazowo - elektryczny

Od 08.09.2014 do 29.10.2014 odbył się kurs „Spawacz gazowo - elektryczny” – realizowany w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice”, Zadanie 3 – Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W kursie wzięło udział 2 uczestników projektu. Zajęcia prowadzone były w budynku Centrum Szkolenia Zawodowego Placówki Kształcenia Ustawicznego na ul. Rataja 30 w Zawierciu. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne w łącznej liczbie 276 godzin. Kurs obejmował takie tematy jak: zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, BHP, materiały dodatkowe do spawania, spawanie elektryczne, spawanie gazowe, cięcie tlenowe i plazmowe, napawanie, napawanie na blasze. Złącza teowe, złącza spawane blach. Spawalność stali. Skurcz, naprężenia i odkształcenia. Zasada spawania procesem MMA (111), MIG-MAG (135/131), spawanie łukowe samo osłonowym drutem proszkowym (114), zasada spawania TIG (141). Budowa i użytkowanie sprzętu do spawania gazowego, typowe parametry. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania elektrodami, otulonymi i typowe parametry. Złącze rurow. Spoina czołowa. W czasie zajęć uczestnik otrzymał fachową wiedzę i nabył praktyczne umiejętności wykonywania zawodu. Na zakończenie kursu otrzymał dokumenty potwierdzające ukończenie kursu (w tym także książeczkę spawalniczą wydaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach).

 

 

Kurs zawodowy magazynier z obsługą wózka widłowego

Od 29.09.2014 do 31.10.2014 odbył się kurs „Magazynier z obsługą wózka widłowego” – realizowany w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice”, Zadanie 3 – Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W kursie wzięło udział 2 uczestników projektu. Zajęcia prowadzone były w budynku Centrum Szkolenia Zawodowego Placówki Kształcenia Ustawicznego na ul. Rataja 30 w Zawierciu. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne w łącznej liczbie 120 godzin. Kurs obejmował takie tematy jak: Wózki jezdniowe z napędem elektrycznym – akumulatorowym, z napędem spalinowym zasilane różnymi rodzajami paliw. Budowa wózków i nauka jazdy bez ładunku i z ładunkiem. Wiadomości w zakresie ładunkoznastwa. Bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowej. Zagadnienia z zakresu BHP. Logistyka w gospodarce materiałowej, technologia prac magazynowych, organizacja gospodarki magazynowej. A także obsługa komputera, systemu Windows, obsługa programów Word. Excel, programu użytkowego w sprzedaży SUBIEKT GT. W czasie zajęć uczestnik otrzymał fachową wiedzę i nabył praktyczne umiejętności wykonywania zawodu. Na zakończenie kursu otrzymał dokumenty potwierdzające ukończenie kursu.

 

 

Nabór uczestników do projektu

Do 05.12.2014 r. trwa nabór uczestników do udziału w kolejnej edycji projektu systemowego „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej
w gminie Włodowice” w 2014 roku.  

 

W ramach projektu przewidziano naukę umiejętności społecznych, porady doradców zawodowych i terapeutów, zdobycie kwalifikacji na szkoleniach zawodowych, wsparcie w postaci świadczeń.

 
Uczestnikami projektu mogą być osoby:

 • w wieku 15 – 64 lat,
 •  bezrobotne,
 • niepełnosprawne,
 • mieszkańcy terenu gminy Włodowice,
 • klienci OPS korzystający ze świadczeń, poradnictwa, pracy socjalnej.


Zainteresowanych udziałem zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Krakowska 26, pokój nr 8 lub telefonicznie
34/315 30 49. 

 

Wlodowice 05.11.2014r.

 

Kalkulacja kosztów w celu oszacowania wartości zamówienia

W związku z realizacją projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Włodowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach w celu dokładnego rozeznania rynku i wstępnego oszacowania wartości zamówienia zwraca się z uprzejmą prośbą o możliwość wyceny diagnozy psychologiczno-psychoterapeutycznej.

 

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia m. in.:

 •  wynagrodzenie wykładowców,
 • koszt obsługi administracyjnej,
 • koszt materiałów szkoleniowych, piśmienniczych,
 • koszt ubezpieczenia uczestnika w czasie trwania zajęć w ramach Polisy NW,
 • kwotę zwrotu kosztu dojazdu uczestnika na zajęcia,
 • inne koszty, jeśli występują.

Poniżej przedstawiamy przedmiot zamówienia:

 • przeprowadzenie diagnozy psychologiczno - psychoterapeutyczej dla 11 osób (10 kobiet, 1 meżczyzna).

  
Na czas prowadzenia zajęć dysponujemy salą w budynku przy ul. Krakowskiej 28, Włodowice.

Prosimy
 o przedstawienie szacunkowych kosztów trybie pilnym.

Termin realizacji od 05.01.2015r. do 11.01.2015r.

Ewentualne zapytania prosimy kierować do pracownika projektu – 
Justyna Pająk,

tel. 34 3153049, fax: 34 3156166e-mail: gops@wlodowice.plpomocwl@interia.pl;

 

 

Zapytanie ofertowe

 1.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem  zamówienia jest: Przeprowadzenie indywidualnych diagnoz psychologiczno-psychoterapeutycznych dla 11 osób w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 2. Opis przedmiotu zamówienia. 
  Adresatami indywidualnych diagnoz predyspozycji psychologiczno-psychoterapeutycznych są osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zagrożone   wykluczeniem społecznym w celu podniesienia lub zdobycia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym i praktycznym. Usługa dotyczy przede wszystkim dokonania diagnozy w czasie indywidualnego 
  spotkania z uczestnikiem oraz sporządzenie opisu wyników diagnozy. Liczba uczestników:11 osób. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji: list obecności uczestnika poświadczającego udział w diagnozie. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania telefonicznie lub na piśmie  Zamawiającego o nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika projektu na diagnozie.

 3. Termin realizacji zamówienia: do 11.01.2015 r.

 4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, która powinna zawierać: 
  - nazwę oferenta,
  - adres oferenta,
  - NIP oferenta,
  - REGON oferenta,
  - nazwę przedmiotu zamówienia,
  - wartość przedmiotu zamówienia (przy robotach budowlanych na podstawie kosztorysu ofertowego) podaną z uwzględnieniem:
  cena netto - ...zł
  podatek VAT (stawka VAT) - ... %
  cena brutto - ... zł
  (słownie złotych...........)
  - termin realizacji zamówienia do 11.01.2015 r.,
  - inne wymagane dokumenty: zaświadczenie z aktualnym wpisem instytucji szkoleniowej na 2014 rok,
  - podpis wykonawcy.

 5. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.

 6.  Ofertę należy złożyć:
  - pocztą/osobiście  na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach , ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice,

  faxem na nr: 34 315  61 66,
  - pocztą elektroniczną na e-mail: 
  gops@wlodowice.pl, pomocwl@interia.pl .

 7. Ofertę należy złożyć w terminie do 30.12.2014r. , godz. 15:00.

 8. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą w dniu 05.01.2015r. po przedłożeniu przez Wykonawcę zaświadczenia z aktualnym wpisem instytucji szkoleniowej na 2015rok.  

 9.  Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Justyna Pająk.

 

 Włodowice 15.12.2014 r. Kierownik GOPS Barbara Okraska

 

 

Informacja dotyczy wyników postępowania przeprowadzonego zapytania ofertowego 05.01.2014 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach w związku z realizacją projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Włodowice”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ogłoszonym w dniu 15.12.2014 r. zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie:

 1. Diagnozy psychologiczno – psychoterapeutycznej dla 11 osób.

Spośród złożonych ofert Wybrano ofertę Firmy: Lubelski Ośrodek Psychodynamiczny Artur Jarmuła ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów, jako ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i przedstawia najniższą cenę.

 

 

Kalkulacja kosztów w celu oszacowania wartości zamówienia 12.01.2015r.

W związku z realizacją projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Włodowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach w celu dokładnego rozeznania rynku i wstępnego oszacowania wartości zamówienia zwraca się z uprzejmą prośbą o możliwość wyceny kursów związanych z podwyższeniem poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych oraz społecznych przez uczestników niniejszego projektu.

Cena
 powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia m. in.:

 • wynagrodzenie wykładowców,

 • koszt przystąpienia uczestnika do egzaminu jeżeli jest on wymagany dla potwierdzenia uzyskanych na kursie kwalifikacji,

 • koszt obsługi administracyjnej kursu,

 • koszt utrzymania – wynajmu sali,

 •  koszt materiałów szkoleniowych, piśmienniczych,

 • koszt wymaganych badań lekarskich, jeżeli są one wymagane,

 • koszt zapewnienia każdemu uczestnikowi kursu w części teoretycznej i praktycznej cateringu,

 • koszt ubezpieczenia uczestnika szkolenia w czasie jego trwania w ramach Polisy NW,

 • kwotę zwrotu kosztu dojazdu uczestnika na szkolenia w przypadku ich realizacji poza miastem zamieszkania uczestnika (z miejsca zamieszkania uczestnika do miejsca realizacji kursu i powrót),

 •  inne koszty, wymienić jakie jeśli występują.


Poniżej przedstawiamy tematykę kursu zgodną ze wskazanymi zainteresowaniami uczestników:

Kurs k
ucharz małej gastronomii w zakresie obsługi imprez okolicznościowych i kas fiskalnych – 9 uczestników (8 kobiet i 1 mężczyzna, uczestnicy z terenu gminy Włodowice). 

Prosimy
 o przedstawienie szacunkowych kosztów kurs– szkolenia (kalkulacja ceny za godzinę oraz ceny za przeszkolenie jednej osoby wraz z wartością całkowitą za całość usługi) trybie pilnym (do 18.01.2015r.).
 

 Ilość godzin kursu

 Koszt 1 godziny

 Koszt 1 uczestnika

 Koszt całości usługi
(tj. 9 uczestników)

 

 

     

 

Termin realizacji kursów do 03.06.2015r.

Ewentualne zapytania prosimy kierować do pracownika projektu – Justyna Pająk,
t
el. 34 3153049, fax: 34 3156166,
e-mail: 
gops@wlodowice.plpomocwl@interia.pl;

 

Kalkulacja kosztów w celu oszacowania wartości zamówienia 12.01.2015 r.

W związku z realizacją projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Włodowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach w celu dokładnego rozeznania rynku i wstępnego oszacowania wartości zamówienia zwraca się z uprzejmą prośbą o możliwość wyceny psychoterapii grupowej.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia m. in.:

 • wynagrodzenie wykładowców,

 • koszt obsługi administracyjnej,

 • koszt materiałów szkoleniowych, piśmienniczych,

 • koszt zapewnienia każdemu uczestnikowi cateringu,

 • koszt ubezpieczenia uczestnika w czasie trwania zajęć w ramach Polisy NW,

 • kwotę zwrotu kosztu dojazdu uczestnika na zajęcia,

 • inne koszty, jeśli występują.


Poniżej przedstawiamy przedmiot zamówienia:

 1.  Przeprowadzenie:


  - psychoterapii grupowej dla 9 osób (8 kobiet i 1 mężczyzny).

  
Na czas prowadzenia zajęć dysponujemy salą w budynku przy ul. Krakowskiej 28, Włodowice.

Prosimy o przedstawienie wymiaru godzin w jakim będzie prowadzona psychoterapia grupowa oraz szacunkowych kosztów psychoterapii grupowej (tj. kalkulacja ceny za 1 godzinę psychoterapii na osobę oraz wartość całkowitą za całość usługi) w trybie pilnym (do 18.01.2015r.).

Ilość godzin kursu

 Koszt 1 godziny

 Koszt 1 uczestnika

 Koszt całości usługi
(tj. 9 uczestników)

 

 

     

 

Termin realizacji do 03.06.2015r.

Ewentualne zapytania prosimy kierować do pracownika projektu – Justyna Pająk,
t
el. 34 3153049, fax: 34 3156166,
e-mail: 
gops@wlodowice.plpomocwl@interia.pl;

 

 

Kalkulacja kosztów w celu ustalenia wartości zamówienia 12.01.2015 r.

W związku z realizacją projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Włodowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach w celu dokładnego rozeznania rynku i wstępnego oszacowania wartości zamówienia zwraca się z uprzejmą prośbą o możliwość wyceny treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia m. in.:

 • wynagrodzenie wykładowców,

 • koszt obsługi administracyjnej,

 • koszt materiałów szkoleniowych, piśmienniczych,

 • koszt zapewnienia każdemu uczestnikowi cateringu,

 • koszt ubezpieczenia uczestnika w czasie trwania zajęć w ramach Polisy NW,

 • kwotę zwrotu kosztu dojazdu uczestnika na zajęcia,

 • inne koszty, jeśli występują.

 

Poniżej przedstawiamy przedmiot zamówienia:

 

 1.  Przeprowadzenie:

treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 9 osób (8 kobiet, 1 mężczyzna).

 

Na czas prowadzenia zajęć dysponujemy salą w budynku przy ul. Krakowskiej 28, Włodowice.

 

Prosimy o przedstawienie wymiaru godzin w jakim będzie prowadzony trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz szacunkowych kosztów treningu kompetencji i umiejętności społecznych (tj. kalkulacja ceny za 1 godzinę treningu na osobę oraz wartość całkowitą za całość usługi) w trybie pilnym (do 18.01.2015r.).

 

Ilość godzin kursu

 Koszt1 godziny

 Koszt 1 uczestnika

 Koszt całości usługi
(tj. 9 uczestników)

 

 

     

 

Termin realizacji do 03.06.2015r.

Ewentualne zapytania prosimy kierować do pracownika projektu – Justyna Pająk,
t
el. 34 3153049, fax: 34 3156166,
e-mail: 
gops@wlodowice.plpomocwl@interia.pl;

 

 

Zapytanie ofertowe 19.01.2015 r.

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie psychoterapii grupowej dla 9 osób (8 kobiet, 1 mężczyzny) w wymiarze 60 godz., w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Adresatami psychoterapii grupowej są uczestnicy projektu, kobiety i mężczyzna, bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zagrożeni wykluczeniem społecznym w celu podniesienia lub zdobycia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym i praktycznym.

Do przeprowadzenia przedmiotu zamówienia wykonawca powinien posiadać kwalifikacje psychoterapeutyczne, a przebieg psychoterapii grupowej powinien uwzględniać zasady równościowe oraz specyficzne problemy kobiet i mężczyzn.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji: list obecności, dziennika zajęć uczestników w projekcie, potwierdzenia wydanych usług cateringowych, wywiadu z Uczestnikami wraz z informacją prowadzącego po każdych zajęciach, opracowania programu psychoterapii grupowej po podpisaniu umowy, który powinien uwzględniać zasady równościowe a także specyficzne problemy kobiet i mężczyzn oraz wydania uczestnikom szkolenia stosownych dokumentów (np., zaświadczenia, dyplomy). 

Wszelkie dokumenty powinny zawierać informacje o źródle finansowania projektu oraz logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego zgodne z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL. 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego telefonicznie lub na piśmie o nieusprawiedliwionej nieobecności uczestników na zajęciach, dłużej niż 3 dni, przypadającej w kolejnych następujących po sobie dniach zajęć, traktowanej jako przerwanie przez uczestnika kursu w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia m. in.:

 •   wynagrodzenie wykładowców,

 •   koszt obsługi administracyjnej,

 •   koszt materiałów szkoleniowych, dydaktycznych, piśmienniczych,

 •   koszt zapewnienia każdemu uczestnikowi cateringu,

 •   koszt ubezpieczenia uczestnika w czasie trwania zajęć w ramach Polisy NW,

 • zwrot kosztów dojazdu lub transportu uczestników,

 • inne koszty, jeżeli występują.

3. Termin realizacji zamówienia: do 03.06.2015 r.

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, która powinna zawierać:

a) nazwę oferenta

b) adres oferenta,

c) NIP oferenta,

d) REGON oferenta,

e) nazwę przedmiotu zamówienia,

f) wartość przedmiotu zamówienia (przy robotach budowlanych na podstawie kosztorysu ofertowego) podaną z uwzględnieniem (kalkulacja ceny za godzinę dydaktyczną oraz ceny za przeszkolenie jednej osoby wraz z wartością całkowitą za całość usługi szkolenia):

- cena netto ..........................................zł

- podatek Vat (stawka VAT) ................%.

- cena brutto ........................................zł.

(słownie złotych..............................................................................................)

g) termin realizacji zamówienia do 03.06.2015r.

h) wymagane dokumenty:

- zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej lub oświadczenie o posiadaniu aktualnego w/w wpisu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- wykaz osób/kadry, które będą wykonywać zamówienie wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe. Osoba wykonująca zamówienie powinna spełniać minimum określone warunki: ukończone studia wyższe magisterskie, ukończone 4 letnie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne szkolenie z zakresu psychoterapii oraz powinna mieć stałe uczestnictwo w superrewizji prowadzonej przez certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Oświadczenie Oferenta, a w dniu podpisania umowy zaświadczenie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

- udokumentowane doświadczenie zawodowe (Zaświadczenia/dyplomy/rekomendacje): staż w Poradni Zdrowia Psychicznego, prowadzenie psychoterapii, prowadzenie psychoterapii dla klientów systemu pomocy społecznej.

i) podpis wykonawcy

5. Kryterium wyboru oferty:

a) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i znaczeniem tych kryteriów: 

Lp. Kryteria oceny ofert Znaczenie w punktach
1. Koszt przeszkolenia jednej osoby 50
2. Doświadczenie wykonawcy 50

 

b) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem zaznaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Cena oferty – max 50pkt

Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 50 

2. Doświadczenie osób/kadry – max 50 pkt

Punkty zostaną przyznane trenerom, którzy: 

- posiadają staż w Poradni Zdrowia Psychicznego

Powyżej 400 godzin– 20 pkt

Powyżej 300 godzin do 399 godzin – 15 pkt

Powyżej 200 godzin do 299 godzin – 10 pkt

Powyżej 100 godzin do 199 godzin – 5 pkt

Poniżej 100 godzin – 0 pkt 

- Prowadzą psychoterapię:

Powyżej 5 lat – 10 pkt

Powyżej 3 lat do 5 lat – 5 pkt

Poniżej 3 lat – 0 pkt 

- prowadzą psychoterapię dla klientów pomocy społecznej:

Powyżej 400 godzin – 20pkt

Powyżej 300 godzin do 399 godzin – 15 pkt

Powyżej 200 godzin do 299 godzin – 10 pkt

Powyżej 100 godzin do 199 godzin – 5 pkt

Poniżej 100 godzin – 0 pkt 

6. Ofertę należy złożyć:

- pocztą/osobiście na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice.

- faxem na nr: 34 315 61 66

- pocztą elektroniczną na e-mail: gops@wlodowice.pl, gops@gopswlodowice.pl.

7. Ofertę należy złożyć w terminie do 02.02.2015r. , godz. 16:00.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Justyna Pająk - Pracownik Projektu, nr tel. 34 315 30 49.

 

 

Zapytanie ofertowe 19.01.2015 r.

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem zamówienia jest:  

Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych z elementami psychoterapii dla 9 osób (8 kobiet, 1 mężczyzny) w wymiarze 50 godz., w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Opis przedmiotu zamówienia   

Adresatami treningu kompetencji i umiejętności społecznych z elementami psychoterapii są uczestnicy projektu, kobiety i mężczyzna, bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zagrożeni wykluczeniem społecznym w celu podniesienia lub zdobycia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym i praktycznym.   

Do przeprowadzenia przedmiotu zamówienia wykonawca powinien w zakresie treningu kompetencji i umiejętności społecznych z elementami psychoterapii posiadać kwalifikacje psychologiczne lub psychoterapeutyczne lub psychiatryczne a program treningu powinien uwzględniać zasady równościowe oraz specyficzne problemy kobiet i mężczyzn.   

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji: list obecności, ankiet ewaluacyjnych, dziennika zajęć uczestników w projekcie, potwierdzenia wydanych usług cateringowych, potwierdzenia wydania materiałów szkoleniowych, opracowania programu treningu kompetencji i umiejętności społecznych z elementami psychoterapii po podpisaniu umowy, który powinien uwzględniać zasady równościowe a także specyficzne problemy kobiet i mężczyzn oraz wydania uczestnikom szkolenia stosownych dokumentów (np.: zaświadczenia, dyplomy).   

Wszelkie dokumenty powinny zawierać informacje o źródle finansowania projektu oraz logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego zgodne z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL.   

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego telefonicznie lub na piśmie o nieusprawiedliwionej nieobecności uczestników na zajęciach, dłużej niż 3 dni, przypadającej w kolejnych następujących po sobie dniach zajęć, traktowanej jako przerwanie przez uczestnika kursu w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.  

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia m. in.:

 •  wynagrodzenie wykładowców,

 • koszt obsługi administracyjnej, 

 •  koszt materiałów szkoleniowych, dydaktycznych, piśmienniczych,

 •  koszt zapewnienia każdemu uczestnikowi cateringu, 

 •  koszt ubezpieczenia uczestnika w czasie trwania zajęć w ramach Polisy NW, 

 • zwrot kosztów dojazdu lub transportu uczestników,

 •  inne koszty, jeżeli występują.

3. Termin realizacji zamówienia: do 03.06.2015 r.

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, która powinna zawierać:

a) nazwę oferenta  

b) adres oferenta,  

c) NIP oferenta,  

d) REGON oferenta,  

e) nazwę przedmiotu zamówienia,  

f) wartość przedmiotu zamówienia (przy robotach budowlanych na podstawie kosztorysu ofertowego) podaną z uwzględnieniem (kalkulacja ceny za godzinę dydaktyczną oraz ceny za przeszkolenie jednej osoby wraz z wartością całkowitą za całość usługi szkolenia):  

- cena netto ..........................................zł  

- podatek Vat (stawka VAT) ................%.  

- cena brutto ........................................zł.  

(słownie złotych...................................................................................)  

g) termin realizacji zamówienia do 03.06.2015r. 

h) inne wymagane dokumenty:

- zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej lub oświadczenie o posiadaniu aktualnego w/w wpisu,  

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- wykaz osób/kadry, które będą wykonywać zamówienie wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe. Osoba wykonująca zamówienie powinna spełniać minimum określone warunki: ukończone studia wyższe II stopnia na kierunku psychologia lub pedagogika, ukończone 4 letnie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne szkolenie z zakresu psychoterapii oraz powinna mieć stałe uczestnictwo w superrewizji prowadzonej przez certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Oświadczenie Oferenta a w dniu podpisywania umowy należy przedstawić zaświadczenie z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)

- Udokumentowane doświadczenie zawodowe (zaświadczenia/ dyplomy/ rekomendacje): staż w Poradni Zdrowia Psychicznego, prowadzenie psychoterapii, prowadzenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla klientów systemu pomocy społecznej.

i) podpis wykonawcy

5. Kryterium wyboru oferty:

a) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i znaczeniem tych kryteriów:

Lp. Kryteria oceny ofert Znaczenie w punktach
1. Koszt przeszkolenia jednej osoby 50
2. Doświadczenie wykonawcy 50
 

 

b) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem zaznaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Cena oferty – max 50pkt

Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 50

2. Doświadczenie osób/kadry – max 50 pkt

Punkty zostaną przyznane trenerom, którzy: 

- posiadają staż w Poradni Zdrowia Psychicznego

Powyżej 400 godzin– 20 pkt

Powyżej 300 godzin do 399 godzin – 15 pkt

Powyżej 200 godzin do 299 godzin – 10 pkt

Powyżej 100 godzin do 199 godzin – 5 pkt

Poniżej 100 godzin – 0 pkt

- Prowadzą psychoterapię:

Powyżej 5 lat – 10 pkt

Powyżej 3 lat do 5 lat – 5 pkt

Poniżej 3 lat – 0 pkt

- prowadzą treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla klientów pomocy społecznej:

Powyżej 400 godzin – 20pkt

Powyżej 300 godzin do 399 godzin – 15 pkt

Powyżej 200 godzin do 299 godzin – 10 pkt

Powyżej 100 godzin do 199 godzin – 5 pkt

Poniżej 100 godzin – 0 pkt

6. Ofertę należy złożyć:

- pocztą/osobiście na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice.  

- faxem na nr: 34 315 61 66 

- pocztą elektroniczną na e-mail:  

gops@wlodowice.pl, gops@gopswlodowice.pl.  

7. Ofertę należy złożyć w terminie do 02.02.2015r. , godz. 16:00. 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiJustyna Pająk - Pracownik Projektu, nr tel. 34 315 30 49.

 

 

Zapytanie ofertowe 19.01.2015 r.

1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie kursu „Kucharz małej gastronomii w zakresie obsługi imprez okolicznościowych i kas fiskalnych” dla 9 uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa – szkolenie zawodowe: „Kucharz małej gastronomii w zakresie obsługi imprez okolicznościowych i kas fiskalnych” dla 9 uczestników projektu ( 8 kobiet i 1 mężczyzna). Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy lub samodzielnego świadczenia usług w zakresie gastronomii, organizacji i obsługi imprez okolicznościowych, ich odpowiedniej oprawy florystycznej, nabycie umiejętności profesjonalnej obsługi klienta oraz obsługi kasy fiskalnej.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić salę ze stosownym wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia zawodowego oraz zapewnić warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieną pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Adresatami szkolenia zawodowego: „Kucharz małej gastronomii w zakresie obsługi imprez okolicznościowych i kas fiskalnych” są uczestnicy projektu, kobiety i mężczyzna, bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zagrożeni wykluczeniem społecznym w celu podniesienia lub zdobycia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym i praktycznym.

Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenie dokumentacji, tj.: list obecności, dziennika zajęć, ankiet ewaluacyjnych, imiennego potwierdzenia wydanych materiałów szkoleniowo - dydaktycznych i usług cateringowych, oraz wydania uczestniczkom szkolenia stosownych dokumentów (np. certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy).

Ponadto obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dojazdów uczestnikom na miejsce zajęć lub zagwarantowanie zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia za potwierdzeniem odbioru.

Wszelkie dokumenty powinny zawierać informacje o źródle finansowania projektu oraz logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego zgodne z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram szkoleń z podaniem terminów, godzin, miejsca przeprowadzenia zajęć przy ofercie bądź przy podpisaniu umowy. W przypadku zmian w harmonogramie Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania aktualnego harmonogramu.

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego telefonicznie lub na piśmie
o nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na zajęciach, dłużej niż 3 dni, przypadającej w kolejnych następujących po sobie dniach zajęć, traktowanej jako przerwanie przez uczestnika kursu w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie uwzględniając zasady równościowe oraz specyficzne problemy kobiet i mężczyzn.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia m. in:

 •  wynagrodzenie wykładowców,

 •  koszt przystąpienia uczestnika do egzaminu jeżeli jest on wymagany dla potwierdzenia uzyskanych na kursie kwalifikacji

 •  koszt obsługi administracyjnej kursu, 

 •  koszt utrzymania – wynajmu sali, 

 •  koszt materiałów szkoleniowych, dydaktycznych, piśmienniczych, 

 •  koszt wykorzystania sprzętu i urządzeń, 

 •  koszt wymaganych badań lekarskich, jeżeli są one wymagane, 

 •  koszt zapewnienia każdemu uczestnikowi kursu w części teoretycznej i praktycznej cateringu, 

 •  koszt ubezpieczenia uczestnika szkolenia w czasie jego trwania w ramach Polisy NW, 

 •  koszt transportu uczestników lub zwrot kosztów dojazdu, których Zamawiający skieruje do udziału w szkoleniu – kursie, który odbywać się będzie poza miejscowością zamieszkania uczestnika, 

 •  inne koszty, jeżeli występują.

3.Termin realizacji zamówienia: do 03.06.2015r. Termin ten może ulec zmianie.

4.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, która powinna zawierać:

a) nazwę oferenta

b) adres oferenta,

c) NIP oferenta,

d) REGON oferenta,

e) nazwę przedmiotu zamówienia,

f) wartość przedmiotu zamówienia (przy robotach budowlanych na podstawie kosztorysu ofertowego) podaną z uwzględnieniem (kalkulacja ceny za godzinę dydaktyczną oraz ceny za przeszkolenie jednej osoby wraz z wartością całkowitą za całość usługi szkolenia):

- cena netto ..........................................zł

- podatek Vat (stawka VAT) ................%.

- cena brutto ........................................zł.

(słownie złotych..............................................................................)

g) termin realizacji zamówienia: do 03.06.2015r. Termin ten może ulec zmianie.

h) wymagane dokumenty:

- zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej lub oświadczenie o posiadaniu aktualnego w/w wpisu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę lub inny dokument, z którego wynikać będzie umocowanie do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu poniżej 14 tys. o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

- wykaz osób/kadry, które będą wykonywać zamówienie wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe.

W szczególności wymagane jest dysponowanie co najmniej:

1 osobą z uprawnieniami kucharza lub uprawnieniami do prowadzenia szkoleń gastronomicznych,

1 osobą uprawnioną do przeprowadzenia szkoleń w zakresie kas fiskalnych,

- wykaz min. 3 zrealizowanych szkoleń zawodowych kursów gastronomicznych i kursów na kasy fiskalne,

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub w celu wykonania zamówienia.

i) podpis wykonawcy

5. Kryterium wyboru oferty:

a) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i znaczeniem tych kryteriów:

 

Lp.

 

 

Kryteria oceny ofert

 

 

Znaczenie w punktach

 

1.

Koszt 1 godziny dydaktycznej w przeliczeniu na 1 uczestnika kursu

50

2.

Doświadczenie Wykonawcy dotyczące realizacji szkolenia zawodowego

30

3.

Sprzęt, materiały wykorzystywane do szkolenia

20


b) Oferty będą oceniane według następującego wzoru:

1.Koszt szkolenia – kursu: (cena oferty najniższej : cena oferty badanej) x 50 = liczba przyznanych punktów

2. Doświadczenie Wykonawcy:

Doświadczenie Wykonawcy określa się na podstawie:

 • dołączonych referencji potwierdzająch wykonanie podobnych usług w okresie ostatnich 3 lat

 • lub oświadczenia Wykonawcy pod odpowiedzialnością karną

Wartość punktowa zostanie przyznana zgodnie z poniższą tabelą

 

Elementy podlegające ocenie

 

 

Liczba

 

punktów

Doświadczenie Wykonawcy

w zakresie przeprowadzonych szkoleń

związanych z przedmiotem zamówienia

1

w okresie ostatnich 3 lat – 5 szkoleń

i więcej

 

30pkt.

 

2

w okresie ostatnich 3 lat – 4 szkolenia

 

25pkt.

 

3

w okresie ostatnich 3 lat – 3 szkolenia

 

20pkt.

 

4

w okresie ostatnich 3 lat – 2 szkolenie

 

15pkt.

 

5

w okresie ostatnich 3 lat – 1 szkolenie

 

10pkt.

 

3.Sprzęt i materiały wykorzystane na szkolenia

Zamawiający oceni sprzęt i materiały szkoleniowe jakimi dysponuje Wykonawca. Zbada, czy przedstawiony sprzęt i materiały zapewnią należyte wykonanie umowy i czy są wystarczające do przeszkolenia danej grupy uczestników kursu.

Należy, więc szczegółowo wypisać sprzęt i materiały wykorzystywane do szkolenia w tym również wszystkie materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych.

Kurs małej gastronomii z obsługą imprez okolicznościowych i kasą fiskalną – kod CPV –805 30000-8 – usługi szkolenia zawodowego

- sprzęt gastronomiczny:

-kuchnia gazowa, elektryczna - 2pkt.

-stół do przygotowywania potraw – 2pkt

-sprzęt do dekoracji -2 pkt

-kasa fiskalna -2 pkt

-zastawy stołowe - 2 pkt.

- materiały:

(kwota badana : kwota najwyższa ) x 10 = liczba przyznanych punktów

6. Ofertę należy złożyć:

- pocztą/osobiście na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach , ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice.

- faxem na nr: 34 315 61 66

- pocztą elektroniczną na e-mail:

gops@wlodowice.pl, gops@gopswlodowice.pl

7.Ofertę należy złożyć w terminie do 02.02.2015 r. do godz. 16:00.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Justyna Pająk- Pracownik Projektu, nr tel. 34 315 30 49.

 

 Dotyczy: wyników postępowania przeprowadzonego zapytania ofertowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach w związku z realizacją projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Włodowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
i ogłoszonym w dniu 19.01.2015r. zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie:


 1. Kurs „Kucharz małej gastronomii w zakresie obsługi imprez okolicznościowych i kas fiskalnych” dla 9 osób.

 

Wybrano ofertę Firmy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Żarki Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul . Sosnowa 2,

 

42 – 310 Żarki z ilością 100 pkt.

 

Oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert zamieszczonymi w Zapytaniu ofertowym.

 

Pozostałe firmy, które złożyły ofertę uzyskały następującą punktację:

- Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców, ul. Piłsudskiego 24, 42 – 400 Zawiercie – 74,26 pkt.

- AP Edukacja Sp. z o.o., ul. Stawowa 1, 40 – 095 Katowice – 69,67 pkt.

- Centrum Edukacji Euroakademia Bogusław Pasierbiński, ul. Bankowa 4, 42 – 400 Zawiercie – 90 pkt.

 

Dotyczy: wyników postępowania przeprowadzonego zapytania ofertowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach w związku z realizacją projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Włodowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
i ogłoszonym w dniu 19.01.2015r. zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie:

 

 1. Psychoterapii grupowej w wymiarze 60godzin dydaktycznych dla 9 osób.

 

Wybrano ofertę Firmy:

Lubelski Ośrodek Psychodynamiczny Artur Jarmuła ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów z ilością 100 pkt.

Oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert zamieszczonych w Zapytaniu ofertowym.

Pozostałe firmy uzyskały następującą punktację:

- Psychoterapia i Edukacja Beata Dzierżak ul. Czartoryskich 2/13 24-100 Puławy – 42,78 pkt.

- Piotr Mrozowski Prywatna Praktyka psychologiczna i szkoleniowa, ul. Dambonia 123/10, 45-860 Opole – 60 pkt.

 

 

 1. Treningu kompetencji i umiejętności społecznych z elementami psychoterapii w wymiarze 50godzin dydaktycznych dla 9 osób.

 

Wybrano ofertę Firmy:

Lubelski Ośrodek Psychodynamiczny Artur Jarmuła ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów z ilością 100 pkt.

Oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert zamieszczonych w Zapytaniu ofertowym.

Pozostałe firmy uzyskały następującą punktację:

- Psychoterapia i Edukacja Beata Dzierżak ul. Czartoryskich 2/13 24-100 Puławy – 49,29 pkt.

- Piotr Mrozowski Prywatna Praktyka psychologiczna i szkoleniowa, ul. Dambonia 123/10, 45-860 Opole – 60 pkt.

 

 

Rekrutacja do projektu

W dniu 09.01.2015r. odbyła się diagnoza psychologiczno – psychoterapeutyczna dla 11 osób (tj.10 kobiet i 1 mężczyzny) wstępnie zakwalifikowanych do projektu p.t. ”Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice”  współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego.
Zajęcia odbyły się na terenie gminy Włodowice  w pomieszczeniu do Pracy Socjalnej we Włodowicach przy ul. Krakowskiej 28.
Kontakt z psychologiem pozwolił na określenie barier w rozwoju zawodowym oraz trudności natury psychologicznej.
Po przeprowadzonej diagnozie ostatecznie do projektu zakwalifikowano 9 uczestników (8 kobiet i 1 mężczyznę).

 

 

Kurs zawodowy - Kucharz małej gastronomii w zakresie obsługi imprez okolicznościowych i kas fiskalnych

Od 16.02.2015 do 12.03.2015 odbył się kursKucharz małej gastronomii w zakresie obsługi imprez okolicznościowych i kas fiskalnych” – realizowany w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice” , Zadanie 3 – Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W kursie wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu (9osób). Zajęcia prowadzone były w Budynku Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Żarkach przy ul. Sosnowej 2. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne w łącznej liczbie 144 godzin. Uczestnicy kursu na początek zapoznali się z obowiązującymi przepisami BHP oraz poznali praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP. W czasie kursu zapoznali się z organizacją gastronomii w Polsce i organizacją usług cateringowych oraz poznali technologię produkcji kulinarnej oraz zasady kalkulacji gastronomicznej. Uczestnicy podczas trwania kursu przeszli także szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi klienta a także kelnerskiej obsługi klienta oraz aranżacji i zasady nakrywania stołów. Zajęcia teoretyczne były poparte jakże urozmaiconymi zajęciami praktycznymi. W czasie zajęć uczestnicy poznali zasady marketingu oraz nabyli umiejętność obsługi kas fiskalnych. Na zakończenie otrzymali dokumenty potwierdzające ukończenie kursu gastronomicznego oraz kursu obsługi kas fiskalnych oraz pamiątkowe książki kucharskie.

 

 

 

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

13 marca 2015r., rozpoczęły się zajęcia z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych z elementami psychoterapii realizowanego w ramach projektu "Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice", Zadanie 3 Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Na trening kompetencji i umiejętności społecznych z elementami psychoterapii przeznaczone było 50 godzin.

Zajęcia odbyły się w pomieszczeniu do pracy socjalnej we Włodowicach przy ul. Krakowskiej 28.
Głównym celem treningu jest - rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w przeciwstawianiu się sytuacji bezradności i wykluczeniu społecznemu. Cele szczegółowe to m.in. nabycie większej pewności siebie i wiary we własne możliwości, budowanie poczucia własnej wartości, nauczenie się podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej, budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz motywacji do podejmowania nowych zadań, zdobywanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji oraz skutecznego realizowania zadań.


Psychoterapia grupowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach od dnia 20 marca 2014r., rozpoczął realizację zajęć z zakresu psychoterapii grupowej w ramach projektu "Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice", Zadanie 3 Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia są skierowane do 9 uczestników projektu (8 kobiet i 1 mężczyzny), w wieku aktywności zawodowej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia będą trwać 60 godz. w cyklu codwutygodniowych spotkań dwudniowych i odbędą się w pomieszczeniu do pracy socjalnej we Włodowicach przy ul. Krakowskiej 28. Terapia grupowa daje możliwość odkrywania podobieństwa pomiędzy uczestnikami, co zmniejsza poczucie osamotnienia, wyobcowania, umożliwia otrzymywanie i udzielanie wsparcia oraz informacji zwrotnych, czyli tego jak jesteśmy odbierani przez członków grupy. W efekcie uczestnicy uzyskują nowe spojrzenie na siebie i swoje związki z ludźmi.

 

 

Strona główna Drukuj dokument

Fundusz europejski

Informacja o projekcie „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice

Galeria

ilość zdjęć : 5

 • Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
 • Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
Otwórz Galerię

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice
e-mail: gops@gopswlodowice.pl

Strona powstała w ramach projektu systemowego „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Włodowice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.