Strona główna
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności strona główna
niedziela, 23 lutego 2020 r.
imieniny obchodzą: Damian, Roman

Ciekawostki

Poprzez wysoki poziom oferowanych przez nas usług spełniamy oczekiwania naszych klientów.

Inne ciekawostki

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania
prosimy wypełnić formularz
kontaktowy

Formularz kontaktowy

1 LIPCA RUSZA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ONLINE... 17.06.2019R.

Strona główna » Aktualności » 1 LIPCA RUSZA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ONLINE... 17.06.2019R.

wielkość tekstu:A | A | A

W Gminie Włodowice Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 26,w pokoju nr 3 i 4 realizuje świadczenia Rodzina 500 +, Dobry Start 300+”, świadczenia rodzinne, i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o w/w świadczenia mogą składać osoby zamieszkujące na terenie gminy Włodowice.

Wnioski można składać od 1 lipca online (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) a od 1 sierpnia 2018 r. również drogą tradycyjną – papierową (w siedzibie GOPS lub listownie pocztą)

Ważne! Wniosek o „Dobry Start 300+” należy złożyć do 30 listopada. Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września. Od 1 lipca prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Od 1 lipca rodzice nowonarodzonych będą mieli 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku (dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.)

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca 2019 r..
Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września
br., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

  • złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

  • złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

  • złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

  • złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.

  • złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

 

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
Uwaga, rodzice muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 

Ważne !
W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych i nierozpatrzonych do dnia 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 30 września 2019 r.
W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego od nowego okresu świadczeniowego tj. 2019/2020 przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie 800 zł.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek na nowy okres 2019/2020 o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczeń także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata funduszu alimentacyjnego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz wypłata w/w świadcze
nia przysługującego od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz wypłata w/w świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku o fundusz alimentacyjny później niż w  październiku, prawo do funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek na nowy okres 2019/2020 o świadczenia rodzinne na kolejny okres w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2019r., przyznanie i wypłata świadczeń rodzinnych nastąpi do 30 listopada. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczeń także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
Złożenie wniosku od dnia 1 września do 31 października 201
9 spowoduje, że ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i jego wypłata nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2019r. 
Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 201
9r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata w/w świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia 29 lutego 2020r.

Informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych:
tel. (034) 315-30-49.

Aktualności dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/co-robimy-wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi

 

 

czytano: 322 razy

autor: gopswlodowice.pl

Strona główna

Fundusz europejski

Informacja o projekcie „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice

Galeria

ilość zdjęć : 5

  • Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
  • Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
Otwórz Galerię

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice
e-mail: gops@gopswlodowice.pl

Strona powstała w ramach projektu systemowego „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Włodowice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.