Strona główna
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności strona główna
wtorek, 29 listopada 2022 r.
imieniny obchodzą: Błażej, Margerita

Ciekawostki

Czy wiesz, że gdy będziesz innym pomagać będziesz bardziej lubiany, a gdy Ty kiedyś będziesz ...

Inne ciekawostki

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania
prosimy wypełnić formularz
kontaktowy

Formularz kontaktowy

Asystent Rodziny

Strona główna » Oferta » Asystent Rodziny

wielkość tekstu:A | A | A

Kolejnym zadaniem jakie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach na mocy ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest funkcja  asystenta rodziny.

Asysta rodzinna to pomoc świadczona na rzecz rodziny przez przygotowanego profesjonalistę, planowana i realizowana razem z rodziną we współpracy z innymi profesjonalistami, takimi jak: pracownik socjalny, pedagog, kurator- stosownie do zidentyfikowanych potrzeb i problemów tej rodziny.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie, samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec własnych dzieci.

Celem pracy asystenta rodzinnego jest:

 • pomoc we wzmacnianiu rodziny i wzbudzenie motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji nałożonych celów,

 • pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny,

 • wsparcie w rozwiązywaniu dominujących problemów psychologicznych u członków rodziny,

 • tworzenie warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązanie podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych,

 • tworzenie warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej rodziny,

 • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz ich aktywności zawodowej

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym  w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

 • prowadzenie poradnictwa, edukacji oraz udzielanie informacji rodzinom na temat różnych form pomocy świadczonych przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe,

 • motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

 • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, 

 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą , o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Strona główna Drukuj dokument

Fundusz europejski

Informacja o projekcie „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice

Galeria

ilość zdjęć : 5

 • Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
 • Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
Otwórz Galerię

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice
e-mail: gops@gopswlodowice.pl

Strona powstała w ramach projektu systemowego „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Włodowice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.