Strona główna
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności strona główna
sobota, 4 lutego 2023 r.
imieniny obchodzą: Andrzej, Mariusz

Ciekawostki

Poprzez wysoki poziom oferowanych przez nas usług spełniamy oczekiwania naszych klientów.

Inne ciekawostki

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania
prosimy wypełnić formularz
kontaktowy

Formularz kontaktowy

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Strona główna » Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wielkość tekstu:A | A | A

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Na podstawie Uchwały Nr 64/VII/2011 Rady Gminy we Włodowicach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2020 oraz na podstawie Zarządzenia nr 53/2011 Wójta Gminy Włodowice z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego we Włodowicach.

 

został powołany Zespół Interdyscyplinarny do w następującym składzie:

1. Pani Barbara Okraska – przedstawiciel Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej we Włodowicach - Przewodnicząca Zespołu

2. Pani Hanna Gębicka – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

3. Pani Sylwia Surowiec – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodowicach

4. Pani Bożena Wnuk – przedstawicielSzkoły Podstawowej we Włodowicach – Zastępca przewodniczącej Zespołu

5. Pani Maria Szczepańska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Rudnikach

6. Pani Zofia Gębska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Zdowie

7. Pan Andrzej Jureczko – przedstawiciel Gimnazjum we Włodowicach

8. Pani Jolanta Kurasińska – przedstawiciel Przedszkola we Włodowicach

9. Pani Renata Dąbrowska – przedstawiciel Poradni Psychologoczno – Pedagogicznej w Zawierciu

10. Pani Gabriela Śleszyńska – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Myszkowie

11. Pani Anna Szczęchowska – przedstawiciel Przychodni Lekarskiej „Medris” w Rudnikach

12. Pani Bogusława Romanowska – przedstawiciel Przychodni „Medyk” we Włodowicach – Sekretarz Zespołu

13. Pan Dariusz Barczycki – przedstawiciel Komendy Powiatowej w Zawierciu

 

 

Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 • realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,

 • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Członkowie Grupy Roboczej na spotkaniu grupy roboczej:

 1. udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
 2. podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w  rodzinie, w  celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań;
 3. zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w  rodzinie, na spotkanie grupy roboczej;
 4. opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w  rodzinie, i  jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych;
 5. rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań;
 6. podejmują działania w  stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w szczególności:
 • a) diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą;
 • b) przekazują informacje o  konsekwencjach popełnianych czynów;
 • c) motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;
 • d) przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków;
 • e) przekazują informacje o  koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.

Osobę nadużywającą alkoholu, wobec której  istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, członkowie grupy roboczej kierują do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 

Strona główna Drukuj dokument

Fundusz europejski

Informacja o projekcie „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Włodowice

Galeria

ilość zdjęć : 5

 • Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
 • Flash (application/x-shockwave-flash) is not supported in your browser!
Otwórz Galerię

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice
e-mail: gops@gopswlodowice.pl

Strona powstała w ramach projektu systemowego „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Włodowice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.